В Україні назвали найкращі виші у 2023 році. Дані містить новий щорічний академічний рейтинг українських університетів “ТОП-200 Україна 2023”.

Рейтинг вишів сімнадцятий рік поспіль розробляє Центр міжнародних проєктів “Євроосвіта” спільно з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Які ЗВО у списку, читайте далі.

Оприлюднили рейтинг найкращих вишів України 2023 року

Під час складання цього рейтингу врахували тенденції розвитку вищої освіти, які докорінно змінила війна та епідемія коронавірусу. Оцінювали діяльність українських університетів у 2023 році на основі використання 6 міжнародних і 4 національних показників.

З-поміж вибрали них такі найбільші вагові коефіцієнти як:

• академічна діяльність;

• науково-видавнича та міжнародна діяльність;

• оцінка науково-дослідницьких досягнень через порівняння сайтів університетів;

• цитованість наукових праць учених у наукових виданнях;

• якість представлення та популярність закладу в інтернет-просторі;

• досягнення в розрізі Цілей сталого розвитку ООН.

Рейтинг зазвичай містить 200 позицій. Однак цього до рейтингової таблиці внесли 202 ЗВО.

Які виші найкращі

• “Золото” рейтингу здобув Київський політехнічний інститут імені Сікорського.

• “Срібло” – Київський національний університет імені Шевченка.

• “Бронзу” – Харківський національний університет імені Каразіна.

• Четверте місце отримала Львівська політехніка.

• На п’ятій сходинці – Львівський національний університет імені Франка.

Хто розташувався далі у рейтинговій таблиці, дивіться нижче.

Рейтинг найкращих вишів України 2023

Рейтинг 2023 ↓Заклад вищої освітиСума індексів закладу
1Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”4,09
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка4,46
3Харківський національний університет імені Каразіна5,61
4Національний університет “Львівська політехніка”5,62
5Львівський національний університет імені Івана Франка5,95
6Сумський державний університет5,97
7Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”6,98
8Національний університет біоресурсів і природокористування України9,59
9Харківський національний університет радіоелектроніки9,94
10Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича10,72
11Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника11,32
12Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”13,08
13Одеський національний університет імені Мечникова13,15
14Національний авіаційний університет13,52
15Національний університет “Києво-Могилянська академія”13,53
16Ужгородський національний університет13,68
17Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара14,3
18Національний аерокосмічний університет імені Жуковського “Харківський авіаційний інститут”14,65
19Вінницький національний технічний університет16,07
20Тернопiльський національний медичний університет iменi Горбачевського16,1
21Західноукраїнський національний університет16,42
22Буковинський державний медичний університет19,02
23Харківський національний медичний університет19,04
24Волинський національний університет імені Лесі Українки19,68
25Національний фармацевтичний університет20,53
26Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького20,67
27Національний медичний університет імені Богомольця20,99
28Донецький національний університет імені Василя Стуса21,96
29Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя22,6
30Донецький національний технічний університет22,88
31Національний університет харчових технологій23,3
32Запорізький національний університет23,34
33Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова23,49
34Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана23,64
35Національний університет “Одеська політехніка”24,27
36Національний університет “Запорізька політехніка”24,63
37Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу24,76
38Вінницький національний медичний університет імені Пирогова25,44
39Київський національний університет будівництва і архітектури25,71
40Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького25,86
41Київський національний університет технологій та дизайну26,46
42Таврійський національний університет імені Вернадського26,58
43Державний торговельно-економічний університет26,64
44Криворізький національний університет26,67
45Національний університет водного господарства та природокористування26,75
46Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”26,92
47Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського27,81
48Національний університет “Чернігівська політехніка”29,08
49Український державний хіміко-технологічний університет29,57
50Харківський національний автомобільно-дорожній університет30,13
51Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди30,41
52Запорізький державний медико-фармацевтичний університет31,39
53Хмельницький національний університет31,67
54Державний університет “Житомирська політехніка”31,73
55Херсонський державний університет32,36
56Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля32,66
57Київський університет імені Бориса Грінченка32,93
58Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного33,09
59Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця33,3
60Криворізький державний педагогічний університет33,5
61Одеський національний технологічний університет33,65
62Приазовський державний технічний університет33,76
63Український державний університет залізничного транспорту34,57
64Український державний університет науки і технологій34,95
65Миколаївський національний університет імені Сухомлинського35,22
66Полтавський державний медичний університет35,57
67Сумський національний аграрний університет35,78
68Національний лісотехнічний університет України36,1
69Придніпровська державна академія будівництва та архітектури36,24
70Національний педагогічний університет імені рагоманова36,34
71Луцький національний технічний університет36,42
72Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого36,48
73Івано-Франківський національний медичний університет37,66
74Дніпровський державний медичний університет37,7
75Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького37,71
76Луганський національний університет імені Тараса Шевченка38,37
77Одеський державний екологічний університет40,86
78Національний університет цивільного захисту України41,2
79Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка41,24
80Національний університет фізичного виховання і спорту України41,63
81Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка41,91
82Житомирський державний університет імені Івана Франка41,99
83Міжрегіональна Академія управління персоналом42,52
84Одеський національний медичний університет42,75
85Харківський національний університет внутрішніх справ43,52
86Маріупольський державний університет43,64
87Донбаська державна машинобудівна академія43,78
88Український Католицький Університет43,83
89Миколаївський національний аграрний університет44,28
90Національний транспортний університет44,83
91Полтавський університет економіки і торгівлі45,94
92Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського46,1
93Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова46,45
94Чорноморський національний університет імені Петра Могили46,6
95Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського46,65
96Університет “Київська школа економіки”47,43
97Університет економіки та права “Крок”47,63
98Донецький національний медичний університет47,67
99Національний університет “Острозька академія”47,99
100Одеський національний економічний університет49,33
101Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини49,59
102Університет імені Альфреда Нобеля49,67
103Поліський національний університет49,97
104Центральноукраїнський національний технічний університет50,38
105Державний університет телекомунікацій50,47
106Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького50,51
107Черкаський державний технологічний університет50,53
108Львівський державний університет безпеки життєдіяльності50,83
109Національний університет “Одеська юридична академія”51,62
110Рівненський державний гуманітарний університет51,63
111Білоцерківський національний аграрний університет52,17
112Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Шевченка52,58
113Європейський університет52,8
114Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка52,81
115Київський національний університет культури і мистецтв52,91
116Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського53,53
117Українська інженерно-педагогічна академія53,96
118Полтавський державний аграрний університет54,3
119Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка54,43
120Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ54,45
121Державний біотехнологічний університет54,64
121Херсонський державний аграрно-економічний університет54,64
122Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба54,81
123Вінницький національний аграрний університет55,55
124Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка55,84
125Херсонський національний технічний університет56,15
126Київський національний лінгвістичний університет56,29
127Національний університет “Одеська морська академія”56,84
128Дніпровський державний аграрно-економічний університет56,91
129Львівський торговельно-економічний університет57,43
130Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського57,71
131Бердянський державний педагогічний університет57,95
132Державний університет інфраструктури та технологій58,85
133Національний університет оборони України імені Івана Черняховського58,87
134Національна академія внутрішніх справ59,07
135Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка59,69
136Університет Григорія Сковороди в Переяславі59,93
137Університет митної справи та фінансів60,13
138Українська академія друкарства60,23
139Уманський національний університет садівництва61,36
140Мукачівський державний університет61,55
141Харківський національний університет будівництва та архітектури61,88
142Одеська державна академія будівництва та архітектури62
143Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку62,42
144Дніпровський державний технічний університет63,09
145Херсонська державна морська академія63,22
146Одеський національний морський університет63,51
147Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”64,16
148Львівський національний університет природокористування64,42
149Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя64,64
150Луганський державний медичний університет65,12
151Харківська державна академія дизайну і мистецтв65,65
152Одеський державний університет внутрішніх справ65,73
153Подільський державний університет66,79
154Львівський державний університет внутрішніх справ66,98
155Донбаська національна академія будівництва і архітектури67,28
156Міжнародний гуманітарний університет67,3
157Київський Медичний Університет67,58
158Харківська державна академія культури68,23
159Львівська національна академія мистецтв68,56
160Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка68,88
161Одеський державний аграрний університет69,03
162Закарпатська академія мистецтв69,09
163Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”69,73
164Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова70,17
165Донбаський державний педагогічний університет70,3
166Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури70,34
166Національна музична академія України імені Чайковського70,34
167Український гуманітарний інститут70,41
168Академія праці, соціальних відносин і туризму70,47
169Ізмаїльський державний гуманітарний університет71,73
170Національна академія управління72,19
171Державний податковий університет72,72
172Національна академія Державної прикордонної служби України імени Богдана Хмельницького73,22
173Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського73,27
174Університет менеджменту освіти73,39
175Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая73,47
176Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв74,91
177Харківська державна академія фізичної культури74,98
178Військова академія (Одеса)75,13
179Київський міжнародний університет75,3
180Національна академія статистики, обліку та аудиту76,14
181Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія76,35
182Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв76,53
183Національна академія Служби безпеки України76,61
184Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка76,67
185Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ77
186Київський університет права Національної академії наук України77,28
187Одеська національна музична академія імені Нежданової77,38
188Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука77,54
189Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту78,52
190Луганський державний університет внутрішніх справ імені Дідоренка78,59
191Буковинський університет78,74
192Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого78,99
193Університет Короля Данила79,07
194Класичний приватний університет79,24
195Бердянський університет менеджменту і бізнесу79,39
196Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія79,56
197Українсько-американський університет Конкордія79,77
198Житомирський вiйськовий iнститут iменi Корольова79,88
199Національна академія Національної гвардії України79,98
200Державний університет економіки і технологій80,28

Share:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *